FNDMNT?

Här kan du läsa om mina funderingar på hur man bygger fundament som stödjer företag och organisationer i utvecklingen mot en mer kommunikativ organisation, vilket i sin tur bidrar till starkare varumärke och ökad lönsamhet. Hur lyckas man med det? Genom tydligt ledarskap och lustfyllt arbetsklimat. Här är kommunikationen en framgångsfaktor!

 

FNDMNT  =  FUNDAMENT  =  STABIL PLATTFORM  =  TRYGG GRUND

Helt enkelt den stabila grunden, plattformen som ett företag vilar på.

"En organisations svagaste länk är ofta dess kommunikation." Okänd