Skapa kommunikativa superkrafter!

Att skapa superkrafter i organisationen handlar för mig om att skapa en kommunikationskultur som genererar idéer, tar tillvara på erfarenhet och skapar ny kompetens. En kultur som skapar trygga, öppna, flexibla och högpresterande organisationer som gör att organisationen lyfter och står sig väl i konkurrensen. Här har möten en stor betydelse.

Ta hjälp av möten.

Möten. Långa avdelningsmöten. Korta spontana möten. Möten i den digitala världen. Den naturliga mötesplatsen vid kaffeautomaten. Många gånger är interna möten både många och långa. Undersökningar visar att vi i genomsnitt använder en femtedel av vår arbetstid till möten. Hur ser det ut i din organisation? Kultur skapas i möten mellan människor, hur och vad vi kommunicerar eller inte kommunicerar. Känner du igen att på möten du deltar eller i värsta fall kallar till kommer deltagare oförberedda, några verkar ha uppmärksamheten riktad till mobilen, vissa sitter tysta medan andra hörs mest hela tiden? Känns det som att de sitter av mötestiden eller kanske gör du rent av det själv? Räkna på vad det betyder i pengar och det engagemang verksamheten går miste om.

Tänk om ni skulle se över era möten till struktur och innehåll, vilken typ av behov mötet ska tillfredsställa, vilken effekt de ska ha etcetera. Designa för att göra mötena ännu mer intressanta och givande för de som behöver vara med. Kanske kan vissa delar i stället ske via något digitalt verktyg som avlastar nuvarande möten och gör dem kortare, mer relevanta och lustfyllda. Exempel på digitala verktyg kan vara digitala mötesplatser som intranät, Skype, Instagram, Pinterest, webinar, communities m m. Ett annat digitalt verktyg i möten kan vara Mentimeter, en nutida mentometer med låg kostnad. Mentimeter, är en mobilfunktion som funkar oavsett modell och märke och ger alla deltagare chansen att säga vad de tycker. Med den kan du exempelvis ha sluten omröstning under mötet och låta alla se resultatet i realtid. Det kan spara en del tid för dig som ledare vid förändringar att redan under sittande möte veta vilket alternativ som de flesta föredrar.

Om du som ledare framöver skapar förutsättningar för möten där alla kommer till tals, där idéer genereras och erfarenheter kommer till verklig nytta, tänk vilka superkrafter du sätter igång i organisationen då! Forskare har kommit fram till att vår förmåga att tänka tillsammans är en av de viktigaste konkurrensfördelarna.

Få viktig omvärldsbevakning.

I vår digitaliserade värld kan det vara svårt att få till en väl fungerande omvärldsbevakning. Det händer så mycket och på så många olika platser och ställen. Hur kan vi fånga upp förändringar som är viktiga för vår verksamhet och dessutom ha en organisation som är beredd på att kasta om och anpassa verksamheten vid behov? I en god kommunikationskultur är dina medarbetare starkt engagerade i verksamheten och uppmärksamma på sin omgivning och ser därmed tidigt förändringar i omvärlden som verksamheten kan dra nytta av.

Jag menar att även vår kollektiva förmåga till förändring är en annan viktig förutsättning för att vara konkurrenskraftig. Därför är det av stor vikt att organisationen har en riktigt god kommunikationskultur när förutsättningarna i vår omvärld förändras snabbt. De förutsättningar vi går och lägger oss till är inte sällan förändrade redan när vi stiger upp morgonen efter. När förändringstakten utanför är högre än innanför då kan vi ana slutet för verksamheten.

Kommunikation = organisationens turbo?

I min värld är kommunikation detsamma som att skapa turboeffekt. Vad är det i din värld? Hur skapar du superkrafter i din organisation? Vilka effekter skulle det ge dig som ledare, din verksamhet, dina kunder?

Fortsätt gärna att hålla koll på FNDMNT.se. Jag kommer att skriva mer om konsten att få superkrafter i organisationen.